Modern Warfare 3 Emblems and Titles in PNG (Cardicons and Cardtitles)

Download: Call of Duty: Modern Warfare 3 Cardicons and Cardtitles and Prestige icons (emblems and titles and prestige icons in PNG format)

These images are on SkyDrive in ZIP archive, just click any of them and choose whether you want to download PNG files only or PNG images with original IWI images. Leave me a comment if you’re unable to download it.

Click to see full previewClick to see full previewClick to see full preview

Reklamy

Modern Warfare 2 Emblems and Titles in PNG (Cardicons and Cardtitles)

Download: Call of Duty: Modern Warfare 2 Cardicons and Cardtitles (emblems and titles in PNG format)

These images are on SkyDrive in ZIP archive, just click any of them and choose whether you want to download PNG files only or PNG images with original IWI images. Leave me a comment if you’re unable to download it.

Click to see full preview

Download complet (PNG + IWI) in ZIP

Download PNG only

Click to see full preview

IWI documentation

Download PDF documentation

You can download the PDF by clicking on the image or this link.

– IWI documentation for IWI files version 8 (Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3)

– Header structure

– Every header field is described (except for the Unknown fields, note that these fields are specific for the editor and do not affect the IWI file itself)

– Example values and the DXT1 decoder sample (uses external squish for decompressing DXT blocks)

– I will also provide C++ code that you can use to work with IWI files (load multiple formats and compile the directly to the IWI file), below is an example how to load an image and convert it to the IWI file.

Čítať ďalej

C++ & MySQL

Na začiatok je potrebné podotknúť, že v dnešnej dobe, v ktorej je komplikovaný ako samotný návrh, tak aj tvorba aplikácií, je využívanie uý navrhnutých a stabilných systémov veľkou výhodou. MySQL pozná skoro každý programátor, ktorý pracuje či už na vývoji alebo správe webovej stránky. V mnohých prípadoch je potrebné takéto technológie používať aj vo vývoji desktopových aplikácií. Rád by som teraz osvetlil základné kroky k implementácii MySQL do vášho projektu.
Čítať ďalej

Surové (raw) pakety

Skoro každý, kto začínal programovať sieťové aplikácie, sa stretol s WinSock. WinSock je sada hneď niekoľkých vrstiev protokolov, ktoré zjednodušujú prácu so sieťou, používateľ nie je tým pádom nútený napr. spravovať TCP komunikáciu, ktorá sa nepriamo podieľa na prenose aplikačných dát. Taktiež nie ste nútený vedieť, aké sieťové karty máte nainštalované, ich MAC adresy, MAC adresy iných zariadení na sieti a pod. WinSock túto prácu robí za nás. No nie je to zadarmo. „Koho chlieb jete, toho pesničku spievate.“ Týmto mám na mysli obmedzenia, ktoré sú na WinSock aplikované novými verziami Windows alebo záplatami. Na Win XP SP2 a novších verziách máte napr. zakázané posielať nami upravené TCP dáta, čo je pochopiteľné. Taktiež pochopiteľné je znemožnenie používateľovi zmeniť zdrojovú adresu UDP paketu. Tento prípad sa však teraz pokúsime obísť, a to použitím WinPcap (www.winpcap.org), ktorý priamo komunikuje so sieťovou kartou, teda všetky vaše dáta, či už majú zmysel zo sieťového hľadiska alebo nie, sú spracované.

Čítať ďalej

How to open IWI files

Please, read the updated version here: http://www.matejtomcik.com/Public/Projects/IWIExtractor

I made a simple application that is able to open IWI files. The IWI file type is used in Call of Duty series to store textures and images. So if you need to view and edit textures, you can use this tool. But be careful, current release supports only IWI version 8 files (Call of Duty Modern Warfare 2) and check twice before you replace any of the textures in game (and make a backup!). I didn’t have time to figure out some IWI specifications, so you have to find it out yourself (when you open an IWI file, right click on the file then select “Edit header”, you’ll see fields from Unknown 1 to Unknown 6, these may be some attributes used ingame or in “level designer”, I don’t know). So if you would like to replace a texture, be sure to copy these “Unknown” attributes to the new file and once again, make a backup of replaced files or the whole IWD archive! or don’t replace any files at all, because I don’t take any responsibility if you mess up your game!

IWI Viewer requires Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) (You may already have this package installed (check in Control Panel))

By clicking on “Download” link you agree that the author, Matej Tomcik, is not responsible for any damage that can be caused by using this application in proper or unproper way.

Download

PS: If you need to open IWI files which are different than version 8, let me know (leave me a comment or send me a message) and I will try to implement the functionality for the version you need or make an utility to convert IWI to DDS, BMP, PNG, whatever… (it’s pretty easy)